We are desi

We Are Desi

We Are Desi is een initiatief van Krishen Lachman en Raoel Fatehmahomed. Via dit kanaal worden door middel van sketches, vines, memes en vlogs op een humoristische manier herkenbare situaties uit het leven uitgelicht. Het doel is om op deze manier vele mensen aan te spreken op gedragingen en vanzelfsprekendheden uit de samenleving, maar dan op een positieve en humoristische manier.  Ben je benieuwd? Check www.facebook.com/wearedesi.nl voor alle fun!

We Are Desi - Facebook

We Are Desi - Facebook